Memoriál československých parašutistů

12. - 13. listopadu 2022

KAPACITA MEMORIÁLU PARAŠUTISTŮ
JE PRO ROK 2022 JIŽ NAPLNĚNA

V současné době již nepřijímáme přihlášky ani do skupiny náhradníků.

V odkazu níže naleznete v současné době evidovaný seznam týmů a jejich plateb. Seznam plateb je aktuální k 4. 10. 10:00. Pokud byla vaše platba zaslána později, než výše uvedený datum a čas, v tomto seznamu tedy ještě nebude reflektována.

Pokud platba u týmu nebude na účtu nejpozději ve čtvrtek 6. 10. 12:00, dojde k vyškrtnutí týmu a nahrazení náhradníky. Většina účastníků nezaplacených týmů byla informována telefonicky, nicméně ne s každým bylo možné se pomocí vámi zadaných kontaktních telefonů spojit. 

Děkujeme našim partnerům!

Po kliknutí na odkazy u ikon si můžete prohlédnout jejich web =)

Podmínky účasti

• Starty týmů budou probíhat 12. 11. 2022 od 09:00 do 15:00 z prostoru vojenské části letiště Chrudim. Vstup do areálu bránou z ulice Škroupova, po levé straně od Chrudimi směrem na obec Sobětuchy.

• Časový limit pro úspěšné dokončení a získání upomínkového předmětu je maximálně 18 hodin od startu družstva. Délka přesunu je přibližně 70 km. Samotnému účastníkovi týmu nebude dovoleno pokračovat a nemá nárok na získání upomínkového předmětu (kromě navíc objednaných).

• Pochodu se účastní pouze fyzicky a zdravotně způsobilé dvoučlenné týmy bez omezení věku. Pro úspěšné splnění podmínek je třeba, aby dokončili oba členové družstva současně. V případě neúspěšného dokončení nemají nárok na upomínkový předmět.

• Časy prezentace účastníků a startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na tomto webu minimálně 5 pracovních dní před začátkem pochodu. Hromadný nástup všech účastníků neproběhne, každá paraskupina se dostaví ve stanovený čas do označeného prostoru startu.

• Předání pamětních mincí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 13. listopadu 2022 ihned po dokončení pochodu. Průběžný odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu, neproběhne hromadné vyhlášení.

• Kapacita přihlášených týmů je 300, tzn. celkem 600 osob. Po naplnění kapacity bude přihlašování ukončeno, nejpozději však 28. října 2022. 

• Tepelný komfort, sociální zařízení a sprchy budou pro účastníky zajištěny v místě cíle.

ŽÁDOSTI NA ORGANIZÁTORA

• Pokud máte žádost o zařazení do jednoho výsadku s jinou paraskupinou, zašlete tuto informaci (název tohoto družstva, jméno a příjmení alespoň jednoho člena) minimálně 2 týdny před zahájením pochodu na email info@memorialparasutistu.cz.

• Pokud máte další požadavek na organizátora (např. co nejpozdější čas startu kvůli dlouhé dojezdové vzdálenosti), platí pro Vás stejné podmínky a řešení, viz 1. odstavec.

Organizátor si vyhrazuje právo z organizačních důvodů požadavku nevyhovět, avšak budeme se vždy snažit o opak.

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

• Pochod probíhá bez regulace dopravy a každý pochodující se jej účastní na vlastní zodpovědnost. Za osoby mladší 18 let zodpovídá druhý člen týmu, který musí být starší 18 let.

• Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky (obzvláště pak za snížené viditelnosti) a dodržovat pravidla pohybu po pozemních komunikacích.

• Příjezd do místa konání akce den předem nebude účastníkům ze strany organizátora nijak zajištěn a případné ubytování na místě či v okolí si řeší každý účastník individuálně.

• Parkování pro přibližně 120 vozidel bude pro účastníky pochodu zajištěno na travnatém povrchu mimo areál letiště, cca 150 m po levé straně za hlavní vstupní branou směrem na obec Sobětuchy. Na místě bude přítomna parkovací služba, která zajistí hladký průběh a případné navedení vozidel. Do samotného areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla. 

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

V následujících 3 letech se Memoriál parašutistů bude inspirovat paravýsadkem Silver A a upomínkové předměty budou tomuto odpovídat. Tradiční mince Memoriálu na sobě bude nést v letošním roce podobiznu npor. Alfréda Bartoše, velitele paravýsadku Silver A. V roce 2023 se na ni objeví rtm. Josef Valčík a v roce 2024 čet. Jiří Potůček. Na hrncích se objeví jak logo Memoriálu parašutistů, tak specificky pro každý ročník podobizna každého z výše uvedených výsadkářů.

Startovné a jeho platba

·        Přestože se nejedná ze strany 43. výsadkového pluku o výdělečnou činnost, byli jsme z důvodu neustále se zvyšujících nákladů téměř na vše nuceni přistoupit ke zvýšení ceny startovného oproti minulým ročníkům o 100 Kč na osobu. Cena startovného tedy pro letošní ročník činí celkem 1200 Kč za celý tým. Věříme, že toto zvýšení vás neodradí od účasti a i tak si celou akci náležitě vychutnáte.

·        Na základě vašich požadavků z minulých ročníků jsme přistoupili k možnosti přiobjednat si jeden libovolný upomínkový předmět na osobu (mince / hrnek) za cenu 400 Kč za předmět. Tento předmět obdržíte i v případě, že se Vám nepodaří splnit podmínky úspěšného dokončení Memoriálu parašutistů a budete si jej moci vyzvednout po předchozí telefonické či e-mailové dohodě výhradně na bráně kasáren 43. výsadkového pluku. Zasílání předmětů není možné. Volbu upomínkového předmětu navíc si zvolíte v přihlašovacím formuláři a během platby je nutné částku upravit tak, aby odpovídala Vaší přihlášce.

·        V případě platby za upomínkové předměty navíc je nutné přičíst k platbě za tým (1200 Kč) 400 Kč za každý objednaný předmět. Celková cena v případě přiobjednání jednoho předmětu činí 1600 Kč, v případě dvou předmětů navíc 2000 Kč.

·        Startovné prosím posílejte za každý tým zvlášť, abychom Vaši platbu snadněji identifikovali!


—Platba QR kódem

Využít přiložený QR kód, do zprávy pro příjemce uvést název týmu.—Běžný převod na účet

Startovné za celý tým zaslat nejpozději do 5 pracovních dní od přihlášení na účet Klubu chrudimských výsadkářů  č. 2001242123/2010, do zprávy pro příjemce uvést NÁZEV TÝMU.

Doplňující informace k přihláškám

• Přihláška je závazná. Pokud se účastník z libovolných důvodů nemůže zúčastnit, má možnost si za sebe najít náhradníka.

• Případné změny v družstvech hlaste co nejdříve na email „info@memorialparasutistu.cz“, nejpozději však do 4. listopadu 2022.

• Organizátor nevrací startovné. Na základě uhrazeného startovného však může provést změnu ve složení či názvu týmu, viz předchozí bod. Finanční vyrovnání s novým účastníkem si řeší odstoupivší účastník.

• V případě nepřipsání platby na výše uvedený účet do 5 pracovních může být přihláška stornována.

• Registrací k pochodu dávám svolení s pořízením fotografií a videozáznamu z Memoriálu parašutistů a jejich umístěním na sociálních sítích 43. výsadkového praporu. Registrací taktéž souhlasím s vyvěšením startovní a výsledkové listiny na webu pochodu.

• Platba a přihlášení se na pochod v místě startu nebude umožněno!

V případě neuskutečnění Memoriálu…

V případě neuskutečnění Memoriálu parašutistů obdrží všichni ti, kteří již startovné zaplatili, zpět poměrnou část.

Vrátit celou částku není v našich silách, neboť organizátor musel v předstihu objednat upomínkové předměty, které již nelze výrobci vrátit. O tyto předměty však pochodující nepřijdou, nýbrž by jim byly v tomto případě zaslány poštou. Z těchto důvodů je nezbytné, abyste v přihlašovacím formuláři vyplnili jednu doručovací adresu, na kterou budou v případě neuskutečnění Memoriálu parašutistů upomínkové předměty doručeny.

Zbytek z neproinvestované částky vám bude po odečtení ceny upomínkového předmětu a nákladů na dopravu vrácen zpět na účet. Pro tyto účely Vás žádáme o vyplnění čísla účtu, na který budou případně finanční prostředky vráceny. Ve formuláři je taktéž možné zaškrtnout volbu odeslání zbytku finančních prostředků na Vojenský fond solidarity.

Všichni pochodující odesláním přihlášky a zaplacením startovného souhlasí s těmito podmínkami, které doufejme, nebude nutné aplikovat.

– – – REGISTRACE  ZDE – – –

Přihlašovací formulář

Kontaktní osoba

kapitán Mgr. Jakub Pros
tel.: 777 964 736, e-mail info@MemorialParasutistu.cz

V případě, že by se Vám nepodařilo po důkladném pročtení webu nalézt Vámi požadovanou informaci, kontaktujte nás pomocí e-mailu, nebo telefonicky. Využít můžete taktéž předpřipravený formulář níže.