Memoriál československých parašutistů

datum konání
9. - 10. listopadu 2024

zahájení přihlašování na odkazu níže
 od 24. 8. 2024 08:00

Děkujeme našim partnerům!

Po kliknutí na odkazy u ikon si můžete prohlédnout jejich web =)

Je to za námi! Děkujeme Vám za účast! 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2023

Úspěšnost byla letos zásadně ovliněna počasím a oproti loňskému ročníku se výrazně propadla – není se čemu divit…

348 přihlášených týmů
306 nastoupilo na start
251 dokončilo
55 nedokončilo

Listina se může zdát lehce chaotická, nicméně věřte tomu, že přesouvání a spojování týmů bylo ještě těsně před startem celá řada. Pokud tedy ne vše bude sedět do poslední minuty, odpusťte nám to prosím.

Výsledková listina 2023
ÚVODNÍ VIDEO

Jelikož se nám množily dotazy a žádosti na odkaz k úvodnímu videu, rozhodli jsme se vám jej poskytnout.
Koho by zajímala i podoba videí z předchozích let, odkazy jsou taktéž uvedeny níže.

Video 2023Video 2022Video 2021

Podle vašich komentářů si je spousta z vás vědoma toho, že organizace zabere určitý čas a úsilí. Pro zájemce zde v blízké době nabídneme krátké shrnutí a zhodnocení našich pocitů z letošního Memoriálu parašutistů.

Dále nabízíme odkaz na jednu z možných tras, kterou se letošní Memoriál měl ubírat. 

Taktéž zde naleznete fotokoláž se ztrátami a nálezy, které budou po telefonické či e-mailové dohodě k dispozici na vyzvednutí u dozorčího útvaru. 

Trasa 2023Trasa 2022Ztráty a nálezyWay ahead – krátké zamyšlení a vize do budoucna
FOTO A VIDEODOKUMENTACE

BUDE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNO

Níže naleznete odkazy na fotogalerie, zpravodajství či články, které se naším Memoriálem zabývaly. Pokud přijdete na něco nového, zašlete nám prosím odkaz na info@memorialparasutistu.cz – budeme sem obsah průběžně doplňovat.

Oficiální fotogalerie níže je sdílená a každý účastník má možnost přidat vhodné fotografie z akce – budeme za to moc rádi. Prosíme však před jejich nahrátím o vytřídění a kontrolu kvality – nenahrávejte stejné fotky, rozmazané fotky apod. Fotografie a video od našeho plukovního fotografa budou následovat v řádu několika málo dnů. 

Sdílená fotogalerie s možností nahrát snímkyKrátký videosestřih očima organizátoraKrátký videosestřih očima účastníkaKrátký videosestřih očima účastníka č. 2Reportáž očima účastníka

Podmínky účasti

• Starty týmů budou probíhat 9. 11. 2024 od 08:30 do 14:30 z prostoru vojenské části letiště Chrudim. Vstup do areálu bránou z ulice Generála Klemeše, po levé straně od Chrudimi směrem na obec Sobětuchy.

• Časový limit pro úspěšné dokončení a získání upomínkového předmětu je maximálně 18 hodin od startu družstva. Délka přesunu je přibližně 70 km. Samotnému účastníkovi týmu nebude dovoleno pokračovat a nemá nárok na získání upomínkového předmětu (kromě navíc objednaných).

• Pochodu se účastní pouze fyzicky a zdravotně způsobilé dvoučlenné týmy s oběma účastníky ve věku minimálně 18 let. Pro úspěšné splnění podmínek je třeba, aby dokončili oba členové družstva současně. V případě neúspěšného dokončení nemají nárok na upomínkový předmět.

• Závazné časy prezentace na startu odpovídají vámi vybraném času, na který se každý tým přihlásil během registrace. Hromadný nástup všech účastníků neproběhne, každá paraskupina se dostaví ve stanovený čas do označeného prostoru startu.

• Předání pamětních mincí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 10. listopadu 2024 ihned po dokončení pochodu. Průběžný odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu, neproběhne hromadné vyhlášení.

• Kapacita přihlášených týmů je 350, tzn. celkem 700 osob. Po naplnění kapacity bude přihlašování ukončeno, nejpozději však 28. října 2024. 

• Tepelný komfort, sociální zařízení a sprchy budou pro účastníky zajištěny v místě cíle.

ŽÁDOSTI NA ORGANIZÁTORA

POZOR ZMĚNA:

Vzhledem ke změně přihlašovacího systému máte nyní vše ve vlastních rukách. V případě požadavku na společný start s jiným týmem či týmy je potřeba zkoordinovat čas přihlášení dle volných kapacit rezervačního systému.
Organizátor neprovádí žádné manuální zásahy do časů startu a pořadí přihlášených týmů. 

Takto jsou vyřešeny i požadavky na brzký či naopak pozdější čas startu z nejrůznějších důvodů. V případě brzkého přihlášení je předpoklad více volných míst na začátku startovního pole. Tímto mechanismem zabezpečíme rovný přístup všech zájemců o účast k výběru vhodného času startu. 

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

• Pochod probíhá bez regulace dopravy a každý pochodující se jej účastní na vlastní zodpovědnost. Každý účastník pochodu čestně prohlašuje, že je starší 18 let. Osobní doklady (kromě námi vydaných) však kontrolovat nebudeme:-)

• Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky (obzvláště pak za snížené viditelnosti) a dodržovat pravidla pohybu po pozemních komunikacích.

• Příjezd do místa konání akce den předem nebude účastníkům ze strany organizátora nijak zajištěn a případné ubytování na místě či v okolí si řeší každý účastník individuálně.

• Parkování pro přibližně 120 vozidel bude pro účastníky pochodu zajištěno na travnatém povrchu mimo areál letiště, cca 150 m po levé straně za hlavní vstupní branou směrem na obec Sobětuchy. Na místě bude přítomna parkovací služba, která zajistí hladký průběh a případné navedení vozidel. Do samotného areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla. 

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

V následujících 3 letech se Memoriál parašutistů bude inspirovat paravýsadkem Silver A a upomínkové předměty budou tomuto odpovídat. Tradiční mince Memoriálu na sobě bude nést v letošním roce podobiznu rotmistra Josefa Valčíka, v roce 2024 četaře Jiřího Potůčka. Na hrncích se objeví jak logo Memoriálu parašutistů, tak specificky pro každý ročník podobizna každého z výše uvedených výsadkářů. Obrázky níže jsou ilustrativní (použito z ročníku 2022), podoba bude odpovídat ročníku aktuálnímu.

Startovné a jeho platba

      POZOR ZMĚNA:
Cena startovného pro letošní ročník činí stejně jako v ročníku minulém celkem 1200 Kč za celý tým.

          Na základě vašich požadavků z minulých ročníků jsme pro účastníky Memoriálu přistoupili k možnosti přiobjednat si až jeden libovolný upomínkový předmět na osobu navíc za cenu 400 Kč za předmět. Tento předmět navíc obdržíte i v případě, že se Vám nepodaří splnit podmínky úspěšného dokončení Memoriálu parašutistů a budete si jej moci vyzvednout po předchozí telefonické či e-mailové dohodě výhradně na bráně kasáren 43. výsadkového pluku. Zasílání předmětů není možné. V případě úspěšného dokonečení si upomínkové předměty navíc samozřejmě vyzvedete v cíli s těmi předměty, které jste si vybrali v rámci základního startovného. 

Upomínkový předmět navíc lze objednat přes registrační tlačítko do Memoriálu, přičemž následně vyberete volbu „Objednávka upomínkových předmětů navíc“.  Platbu za upomínkové předměty navíc je nutné uhradit taktéž do 30 minut od objednání – podmínky jsou totožné s přihlášením do samotného Memoriálu. 


Platba a registrace jsou možné pouze přes platební bránu.

Po registraci je nutné uhradit startovné nejpozději do 30 minut.
V opačném případě registrace automaticky propadá a vámi rezervované místo je opět uvolněno pro přihlášení dalších zájemců. 

Doplňující informace k přihláškám

• V případě nedobrovolného či nechtěného kontaktu s příslušníky okupačních sil má každý účastník možnost vyslovit heslo „SKOŘICE“, po kterém mu bude okamžitě umožněno pokračovat dále po trase pochodu. Heslo lze vyslovit v kterémkoliv okamžiku od zahájení do ukončení plnění svého úkolu. Kdo má zájem si hrát, může si hrát. Kdo se chce pouze projít, může tak učinit také. Volba je na každém účastníkovi. 

• Přihláška je závazná. Pokud se účastník z libovolných důvodů nemůže zúčastnit, má možnost si za sebe najít náhradníka.

• Případné změny v družstvech hlaste co nejdříve na email „info@memorialparasutistu.cz“, nejpozději však do 6. listopadu 2024.

• Organizátor nevrací startovné. Na základě uhrazeného startovného však může provést změnu ve složení či názvu týmu, viz předchozí bod. Finanční vyrovnání s novým účastníkem si řeší odstoupivší účastník.

• Registrací k pochodu dávám svolení s pořízením fotografií a videozáznamu z Memoriálu parašutistů a jejich umístěním na sociálních sítích 43. výsadkového pluku. Registrací taktéž souhlasím s vyvěšením startovní a výsledkové listiny na webu pochodu.

• Platba a přihlášení se na pochod v místě startu není možné! 

V případě neuskutečnění Memoriálu

V případě neuskutečnění Memoriálu parašutistů obdrží všichni přihlášení zpět poměrnou část startovného. 

Vrátit celou částku není v našich silách, neboť organizátor musel v předstihu objednat upomínkové předměty, které již nelze výrobci vrátit. O tyto předměty však pochodující nepřijdou, nýbrž by jim byly v tomto případě zaslány poštou.

Zbytek z neproinvestované částky vám bude po odečtení ceny upomínkového předmětu a nákladů na dopravu vrácen zpět na účet, ze kterého byla provedena platba. 

Všichni pochodující odesláním přihlášky a zaplacením startovného souhlasí s těmito podmínkami, které doufejme, nebude nutné aplikovat.

– – – REGISTRACE  ZDE – – –

Přihlašovací formulář

Kontaktní osoba

kapitán Mgr. Jakub Pros
tel.: 777 964 736, e-mail info@MemorialParasutistu.cz

V případě, že by se Vám nepodařilo po důkladném pročtení webu nalézt Vámi požadovanou informaci, kontaktujte nás pomocí e-mailu, nebo telefonicky. Využít můžete taktéž předpřipravený formulář níže.