Memoriál československých parašutistů

11. - 12. listopadu 2023

Děkujeme našim partnerům!

Po kliknutí na odkazy u ikon si můžete prohlédnout jejich web =)

Vážení učastníci Memoriálu parašutistů,

na odkazu níže přinášíme listinu přihlášených týmů na letošní Memoriál k datu 17. 9. 2023.

KAPACITA PŘIHLÁŠEK JE JIŽ NAPLNĚNA.
POKUD MÁTE PŘESTO ZÁJEM  O PŘIHLÁŠENÍ SE JAKO NÁHRADNÍCI, KLIKNĚTE NÍŽE NA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ A POSTUPUJTE DLE UVEDENÝCH INSTRUKCÍ.


UPOZORNĚNÍ
– – – Toto není startovní listina – řazení týmů bude probíhat po ukončení přihlašování.

– – – Pokud je u názvu vašeho týmu „x“, pak je vše v pořádku. 

– – – Pokud je v poznámce nějaký komentář (např. částka neodpovídající přihlášce a vámi zvoleným upomínkovým předmětům navíc), kontaktujte nás pro vyřešení prosím na info@MemorialParasutistu.cz.
Totéž platí v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či pochybení z naší strany. 

Platby k 23. 9. 2023
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2022

Úspěšnost byla opět okolo 90 %, což ukazuje na jednoznačně pozitivní trend ve vaší připravenosti. Listina se může zdát lehce chaotická, nicméně věřte tomu, že přesouvání a spojování týmů bylo ještě těsně před startem celá řada. Pokud tedy ne vše bude sedět do poslední minuty, odpusťte nám to prosím  

Výsledková listina 2022
ÚVODNÍ VIDEO

Jelikož se nám množily dotazy a žádosti na odkaz k úvodnímu videu, rozhodli jsme se vám jej poskytnout  
Koho by zajímala i podoba videa z roku 2021, odkaz je taktéž uveden níže.

MČSP 2022MČSP 2021
ZHODNOCENÍ MEMORIÁLU 2022

Podle vašich komentářů si je spousta z vás vědoma toho, že organizace zabere určitý čas a úsilí. Pro zájemce nabízím text se zamyšlením a představením toho, co bylo potřeba provést, aby vše proběhlo tak, jak bylo naplánováno  

OrganizaceFotogalerie 2022
OBJEVILI JSME (JSTE) SE (2022)

Níže naleznete odkazy na zpravodajství či články, které se naším Memoriálem zabývaly. Pokud přijdeme na něco nového, budeme sem obsah průběžně umísťovat

– – – – – Zprávy ČT, čas 18:20 – 19:58 – – – – – – – – – – ČT regiony, čas 33:50 – 36:35 – – – – – – – – – – Studio 6, čas 3:16:30 – 3:23:05 – – – – –

Podmínky účasti

• Starty týmů budou probíhat 11. 11. 2023 od 09:00 do 15:00 z prostoru vojenské části letiště Chrudim. Vstup do areálu bránou z ulice Generála Klemeše, po levé straně od Chrudimi směrem na obec Sobětuchy.

• Časový limit pro úspěšné dokončení a získání upomínkového předmětu je maximálně 18 hodin od startu družstva. Délka přesunu je přibližně 70 km. Samotnému účastníkovi týmu nebude dovoleno pokračovat a nemá nárok na získání upomínkového předmětu (kromě navíc objednaných).

• Pochodu se účastní pouze fyzicky a zdravotně způsobilé dvoučlenné týmy s oběma účastníky ve věku minimálně 18 let. Pro úspěšné splnění podmínek je třeba, aby dokončili oba členové družstva současně. V případě neúspěšného dokončení nemají nárok na upomínkový předmět.

• Časy prezentace účastníků a startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na tomto webu minimálně 5 pracovních dní před začátkem pochodu. Hromadný nástup všech účastníků neproběhne, každá paraskupina se dostaví ve stanovený čas do označeného prostoru startu.

• Předání pamětních mincí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 12. listopadu 2023 ihned po dokončení pochodu. Průběžný odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu, neproběhne hromadné vyhlášení.

• Kapacita přihlášených týmů je 300, tzn. celkem 600 osob. Po naplnění kapacity bude přihlašování ukončeno, nejpozději však 28. října 2023. 

• Tepelný komfort, sociální zařízení a sprchy budou pro účastníky zajištěny v místě cíle.

ŽÁDOSTI NA ORGANIZÁTORA

• Pokud máte žádost o zařazení do jednoho výsadku s jinou paraskupinou, zašlete tuto informaci (název tohoto družstva, jméno a příjmení alespoň jednoho člena) minimálně 2 týdny před zahájením pochodu na email info@memorialparasutistu.cz.

• Pokud máte další požadavek na organizátora (např. co nejpozdější čas startu kvůli dlouhé dojezdové vzdálenosti), platí pro Vás stejné podmínky a řešení, viz 1. odstavec.

Organizátor si vyhrazuje právo z organizačních důvodů požadavku nevyhovět, avšak budeme se vždy snažit o opak.

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

• Pochod probíhá bez regulace dopravy a každý pochodující se jej účastní na vlastní zodpovědnost. Každý účastník pochodu čestně prohlašuje, že je starší 18 let. Osobní doklady (kromě námi vydaných) však kontrolovat nebudeme:-)

• Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky (obzvláště pak za snížené viditelnosti) a dodržovat pravidla pohybu po pozemních komunikacích.

• Příjezd do místa konání akce den předem nebude účastníkům ze strany organizátora nijak zajištěn a případné ubytování na místě či v okolí si řeší každý účastník individuálně.

• Parkování pro přibližně 120 vozidel bude pro účastníky pochodu zajištěno na travnatém povrchu mimo areál letiště, cca 150 m po levé straně za hlavní vstupní branou směrem na obec Sobětuchy. Na místě bude přítomna parkovací služba, která zajistí hladký průběh a případné navedení vozidel. Do samotného areálu nebudou vpuštěna žádná vozidla. 

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

V následujících 3 letech se Memoriál parašutistů bude inspirovat paravýsadkem Silver A a upomínkové předměty budou tomuto odpovídat. Tradiční mince Memoriálu na sobě bude nést v letošním roce podobiznu rotmistra Josefa Valčíka, v roce 2024 četaře Jiřího Potůčka. Na hrncích se objeví jak logo Memoriálu parašutistů, tak specificky pro každý ročník podobizna každého z výše uvedených výsadkářů. Obrázky níže jsou ilustrativní (použito z ročníku 2022), podoba bude odpovídat ročníku aktuálnímu.

Startovné a jeho platba

·        Cena startovného pro letošní ročník činí, stejně jako v ročníku minulém, celkem 1200 Kč za celý tým. 

·        Na základě vašich požadavků z minulých ročníků jsme přistoupili k možnosti přiobjednat si jeden libovolný upomínkový předmět na osobu (mince / hrnek) za cenu 400 Kč za předmět. Tento předmět obdržíte i v případě, že se Vám nepodaří splnit podmínky úspěšného dokončení Memoriálu parašutistů a budete si jej moci vyzvednout po předchozí telefonické či e-mailové dohodě výhradně na bráně kasáren 43. výsadkového pluku. Zasílání předmětů není možné. Volbu upomínkového předmětu navíc si zvolíte v přihlašovacím formuláři a během platby je nutné částku upravit tak, aby odpovídala Vaší přihlášce.

·        V případě platby za upomínkové předměty navíc je nutné přičíst k platbě za tým (1200 Kč) 400 Kč za každý objednaný předmět. Celková cena v případě přiobjednání jednoho předmětu činí 1600 Kč, v případě dvou předmětů navíc 2000 Kč.

·        Startovné prosím posílejte za každý tým zvlášť, abychom Vaši platbu snadněji identifikovali!

S platbou nečekejte na žádné potvrzovací
e-maily o zařazení do pochodu. Nefungujeme jako standardní e-shop a nic takového nepřijde. V případě zájmu proveďte přihlášení a následně uhraďte startovné. Průběžně budeme zveřejňovat listinu přihlášených s údajem o úspěšně přijaté platbě. Pokud byste se tam náhodou nenašli, ozvěte se nám.


—Platba QR kódem

Využít přiložený QR kód, do zprávy pro příjemce uvést název týmu.—Běžný převod na účet

Startovné za celý tým zaslat nejpozději do 5 pracovních dní od přihlášení na účet Klubu chrudimských výsadkářů  č. 2001242123/2010, do zprávy pro příjemce uvést NÁZEV TÝMU.

Doplňující informace k přihláškám

• V případě nedobrovolného či nechtěného kontaktu s příslušníky okupačních sil má každý účastník možnost vyslovit heslo „SKOŘICE“, po kterém mu bude okamžitě umožněno pokračovat dále po trase pochodu. Heslo lze vyslovit v kterémkoliv okamžiku od zahájení do ukončení plnění svého úkolu. Kdo má zájem si hrát, může si hrát. Kdo se chce pouze projít, může tak učinit také. Volba je na každém účastníkovi. 

• Přihláška je závazná. Pokud se účastník z libovolných důvodů nemůže zúčastnit, má možnost si za sebe najít náhradníka.

• Případné změny v družstvech hlaste co nejdříve na email „info@memorialparasutistu.cz“, nejpozději však do 3. listopadu 2023.

• Organizátor nevrací startovné. Na základě uhrazeného startovného však může provést změnu ve složení či názvu týmu, viz předchozí bod. Finanční vyrovnání s novým účastníkem si řeší odstoupivší účastník.

• V případě nepřipsání platby na výše uvedený účet do 5 pracovních může být přihláška stornována.

• Registrací k pochodu dávám svolení s pořízením fotografií a videozáznamu z Memoriálu parašutistů a jejich umístěním na sociálních sítích 43. výsadkového praporu. Registrací taktéž souhlasím s vyvěšením startovní a výsledkové listiny na webu pochodu.

• Platba a přihlášení se na pochod v místě startu nebude umožněno!

V případě neuskutečnění Memoriálu…

V případě neuskutečnění Memoriálu parašutistů obdrží všichni ti, kteří již startovné zaplatili, zpět poměrnou část.

Vrátit celou částku není v našich silách, neboť organizátor musel v předstihu objednat upomínkové předměty, které již nelze výrobci vrátit. O tyto předměty však pochodující nepřijdou, nýbrž by jim byly v tomto případě zaslány poštou. Z těchto důvodů je nezbytné, abyste v přihlašovacím formuláři vyplnili jednu doručovací adresu, na kterou budou v případě neuskutečnění Memoriálu parašutistů upomínkové předměty doručeny.

Zbytek z neproinvestované částky vám bude po odečtení ceny upomínkového předmětu a nákladů na dopravu vrácen zpět na účet. Pro tyto účely Vás žádáme o vyplnění čísla účtu, na který budou případně finanční prostředky vráceny. Ve formuláři je taktéž možné zaškrtnout volbu odeslání zbytku finančních prostředků na Vojenský fond solidarity.

Všichni pochodující odesláním přihlášky a zaplacením startovného souhlasí s těmito podmínkami, které doufejme, nebude nutné aplikovat.

– – – REGISTRACE  ZDE – – –

Přihlašovací formulář

Kontaktní osoba

kapitán Mgr. Jakub Pros
tel.: 777 964 736, e-mail info@MemorialParasutistu.cz

V případě, že by se Vám nepodařilo po důkladném pročtení webu nalézt Vámi požadovanou informaci, kontaktujte nás pomocí e-mailu, nebo telefonicky. Využít můžete taktéž předpřipravený formulář níže.